Kunst door mijn ogen

Ik geloof dat elk kunstwerk een eigen leven leidt. Niets blijft zoals het is dus ook een kunstwerk niet. Zodra de kunstenaar klaar is geeft elke kijker nieuwe betekenis aan een kunstwerk, het kunstwerk groeit op en wordt volwassen. Aangezien elke kijker alleen maar zijn eigen waarneming heeft is de betekenis die elke kijker aan een kunstwerk geeft de juiste betekenis. Het is naar mijn mening zinloos over de algemene betekenis te discussiëren, niemand kan zien wat ik zie, niemand kan begrijpen wat ik begrijp.

Art through my eyes

I sincerely believe that every piece of art has its own life. Nothing stays the same so also a piece of art develops and changes. As soon as the artist has given birth to it, each viewer adds meaning to it, it grows up. Since every single viewer can only perceive their own individual perception, the meaning of a piece of art is unique for every individual. This makes discussing art useless in my opinion, nobody can see what I see, nobody can understand what I understand.

Enquête

Ik zou het heel leuk vinden te weten welke indruk mijn werk op je maakt. Zou je zo vriendelijk willen zijn de paar vragen hieronder te beantwoorden? Dank je wel.

Survey

I would appreciate your comments and to know what impression my work has on you. Would you be so kind to answer these three simple questions? Thanks

  1 Welke tekening spreekt je het meest aan?
  Which drawing appeals most to you?

  2 Wat was je eerste gedachte toen je er naar keek?
  What was your first thought when you saw it?

  3 Hoe zou je deze tekening noemen?
  What name would you give this picture?

  Your Name (required)

  Your Email (required)